Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Programın Amacı
Programın amacı, yabancı dil öğretimi alanında çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen, alanlararası bağlantıyı kurabilen, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin İngilizce öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.  İngiliz Dili Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş ilke, yöntem ve teknikleri takip eden, değerlendirebilen, öğrenci gereksinimleri ışığında yaşama geçirebilen; bilgi kaynaklarına ulaşım yollarını bilen; mesleki ve sosyal olarak kendisini sürekli geliştiren; dil öğretimindeki sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek, etkin iletişim becerilerine sahip donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştirmek bölümümüzün temel hedefleridir.    
Açıklamalar
Lisans programında, İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi, eğitim bilimleri, dilbilim ve İngiliz Edebiyatı derslerinin yanı sıra, öğretmen adaylarının İngilizce yeterliliklerini arttırmaya yönelik dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu derslere ek olarak, bireysel ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler alarak, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlarlar. Bölüm derslerinde hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. Programımızda araştırma projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Son sınıfta, Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Bölümün düzenlediği staj programına katılarak, edinmiş oldukları bilgi ve becerileri sınıf ortamında uygularlar.  
 
KAYIT KABUL KOŞULLARI
Öğrenciler bu programa Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu ve daha detaylı bilgi için lütfen üniversite web sayfasını ziyaret ediniz.
 
ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN KABULÜ
HKU da öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, HKU da verilen dersin içeriğine uygun olması durumunda,  ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması kaydıyla, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
SINAV DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA
Bilgi için lütfen HKU web sayfasındaki Öğrenci İşleri “Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” bölümünü ziyaret ediniz.
 
MEZUNİYET KOŞULLARI
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; eğitim programında yer alan tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları,  lisans düzeyinde 240 ECTS (AKTS) tamamlamaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, programda yer alan okul stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
 
KAZANILAN DERECE
Bu bölüm, yükseköğretimde İngiliz Dili Eğitimi alanında 240 ECTS (AKTS) kredilik birinci kademe lisans programıdır. Yeterlilikleri sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans diploması verilir.
 
BİR ÜST SEVİYEYE GEÇİŞ
Programı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler kendi alanlarında veya ilgili alanlardaki yüksek lisans programlarında eğitimlerini sürdürebilmek için başvuruda bulunabilirler; araştırma projelerinde yer alabilirler.
 
MEZUNLARIMIZIN İŞ ALANLARI
Bölümümüz mezunlarının çalışma alanları geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Okul öncesinden, yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde, devlet veya özel sektör örgün eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni veya okutman olarak çalışabilirler. Dil uzmanı olarak başta turizm ve bankacılık olmak üzere farklı sektörlerde görev alabilirler.